Privacy Policy voor GBI Varpo


GBI Varpo is een onderdeel van Varpo van Uden BV. (Kamer van Koophandel: 17185121). Wij bedanken U voor het vertrouwen dat U in ons stelt en we beloven zorgvuldig met Uw persoonlijke gegevens om te gaan. Dit Privacy Document beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, wat we met die gegevens doen en met wie we ze delen. In dit document staat ook wat u kunt doen om uw gegevens bij te werken en wat U kunt doen als U geen e-mail meer van ons wilt ontvangen. U kunt ook lezen waar je terecht kan met vragen over privacy.

Bestellingen

Als U bij ons een bestelling plaatst, geeft U ons persoonlijke gegevens zoals Uw naam, adres, telefoonnummer en emailadres zodat we Uw bestelling kunnen afhandelen.

Contact formulier

Als U contact opneemt via ons contact formulier vragen we U naar Uw naam, adres en emailadres om een antwoord te kunnen geven op Uw vragen of opmerkingen.

Website

Veel internetgebruikers maken zich zorgen over hun privacy en het gebruik van ‘cookies’ op het internet. Cookies zijn kleine tekstbestanden waarin door U verstrekte informatie opgeslagen wordt. Cookies kunnen geen informatie over Uw of Uw computersysteem doorgeven. De Varpo van Uden B.V. website gebruikt cookies om uw voorkeuren te bewaren en anonieme statistieken te verzamelen. Als U het gebruik van cookies niet op prijs stelt, ga dan naar Internet options in Uw webbrowser en schakel de functie uit.

Email

Ontvang ik e-mail van Varpo van Uden B.V.? U ontvangt alleen e-mail van Varpo van Uden B.V.. als U ons Uw emailadres hebt gegeven en als U aangegeven heeft het op prijs te stellen om op deze manier informatie van ons te ontvangen.

Geeft Varpo van Uden B.V. de verkregen informatie aan derden door?

Varpo van Uden B.V. geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan partijen buiten Varpo van Uden B.V. die de gegevens voor eigen marketingdoeleinden willen gebruiken.

Wat doet Varpo van Uden B.V. ter bescherming van persoonlijke gegevens?

We hechten veel waarde aan de bescherming van persoonlijke gegevens. We voorzien in administratieve, technische en fysieke veiligheidsmaatregelen om onbevoegde onthulling, gebruik, wijziging en vernietiging van persoonlijke gegevens in ons bezit te voorkomen. We stellen alles in het werk om persoonlijke gegevens in ons bezit afdoende te beschermen tegen te verwachten risico’s.

Staan er op de Varpo van Uden B.V. website links naar andere websites?

Er kunnen links naar andere websites op de Varpo van Uden B.V. website staan die totaal onafhankelijk opereren van Varpo van Uden B.V. en waar Varpo van Uden B.V. geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor U. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy Document hebben en we adviseren dat goed door te lezen als U een bezoek brengt aan die websites. Varpo van Uden B.V. is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

Wat moet ik doen als ik geen informatie wens te ontvangen van Varpo van Uden B.V.?

Als U geen productinformatie of reclame meer van ons wenst te ontvangen, kunt u zich afmelden door op de link “afmelden” onderaan de nieuwsbrief te klikken.

Hoe werkt Varpo van Uden B.V. haar Privacy Document bij?

Varpo van Uden B.V. services en promotie zijn veranderingsgevoelig. Dit Privacy Document wordt regelmatig bijgewerkt om die veranderingen en aansluitende gevolgen voor het verkrijgen en beheren van gegevens bekend te maken. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop we met gegevens omgaan en om de voorwaarden zoals beschreven in dit Privacy Document aan te passen en om die aanpassingen toe te passen op al Uw gegevens. Als U onze website bezoekt, gaat Uakkoord met de op dat moment geldende voorwaarden van dit Privacy Document. Als U in de toekomst deze website bezoekt en het Privacy Document gewijzigd is, gaat U akkoord met de gewijzigde versie van het Privacy Document. We behouden ons het recht voor om het Privacy Document ten alle tijde te wijzigen.

Cookies

De website van Varpo van Uden B.V.. gebruikt cookies voor Google Analytics, Google AdWords, Facebook en Twitter.

De website van Varpo van Uden B.V. maakt gebruik van Google Analytics om anonieme gegevens over bezoekers te verzamelen, zoals de duur van een bezoek of de website of andere bron die u naar deze website heeft geleid. De rapportage bevat geen gegevens die persoonlijke identificatie mogelijk maken (zoals namen of IP-adressen). Ons gebruik van Google Analytics valt binnen de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden.

Tracking op deze website ondersteunt Google Display Advertising: Anonieme bezoekersgegevens kunnen worden gebruikt voor remarketing met Google Analytics voor het tonen van online advertenties. Externe leveranciers, zoals Google, tonen advertenties op het web. Varpo Online B.V. en andere partijen combineren first-party cookies (zoals de Google Analytics cookie) en cookies van derden (zoals de doubleClick-cookie) om gerichte advertenties te tonen op basis van iemands bezoek aan deze website. Vergelijkbare cookies worden gebruikt voor remarketing via Facebook en Twitter.

Afmelden

Als u het verzamelen van anonieme gegevens over website gebruik wilt voorkomen, adviseren wij u om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren.

U kunt zich afmelden voor Google's advertentiecookie.

Afmelden voor interesse-gebaseerde advertenties van diverse organisaties is ook mogelijk op de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op: www.ictrecht.nl

ICTRecht levert deskundig en praktisch juridisch advies over ICT tegen een gunstig tarief. Adviezen zijn begrijpelijk en geven blijk van technische kennis. ICTRecht denkt pro-actief mee met de klant. De medewerkers zijn dan ook juridisch en technisch thuis in de niche.